Family 0

Hitovka

Kryštof Hitovka je jednoduchá, rychlá a interaktvní karetní hra pro 2-5 hráčů, kteří se budou snažit co nejdříve zahrát jeden z hitů kapely Kryštof a ovládnout celý koncert

Ještě ji nemáš? 

Tak kupuj tu: https://bit.ly/hitovka

Videonávod

Pravidla hry

1. Cíl hry
Zahraj na začátku svého tahu jeden z vyložených hitů. Získej všechny karty akordů.

2. Příprava hry

2a. rozdělte karty dle druhů a vytvořte tři balíčky: balíček Hitů, balíček Členů a balíček herních karet (Sóla, Instrumenty, Akordy). Každý z balíčků zvlášť dobře zamíchejte a zamíchané je položte lícem dolů doprostřed stolu.
2b. nejmladší hráč otočí vrchní dvě karty z balíčku Hitů a nechá je ležet nastole tak, aby na ně všichni hráči dobře viděli.
2c. každý hráč si náhodně vylosuje jednu kartu Člen kapely. Na tuto kartu se podívá a položí ji před sebe lícem dolů tak, aby ji ostatní hráči neviděli.
2d. z balíčku herních karet rozdejte každému hráči čtyři karty. Tyto karty drží hráči skrytě v ruce. Zbytek herních karet bude tvořit dobírací balíček.

NYNÍ MŮŽETE ZAČÍT HRÁT!

Hráči se střídají na tahu ve směru hodinových ručiček. Začíná nejlepší muzikant!

3. Tah hráče

3a. Hráč ve svém tahu musí udělat jednu z následujících akcí:

3b. Na konci svého tahu si hráč vždy dobere do 4 karet. Poté hraje další hráč.

Základní pravidlo: Na konci tahu každého hráče musí mít všichni v ruce přesně 4 karty. Není-li tomu tak, hráči musí odhodit na odhazovací balíček nebo si z dobíracího balíčku dobrat tolik karet, aby měli všichni přesně 4 karty v ruce. Pokud kdykoliv během hry dojdou karty v dobíracím balíčku, zamíchejte celý odhazovací balíček a udělejte z něj nový dobírací.

3. Typy karet

Následující karty Akord, Sólo a Instrument jsou herní karty, které jsou součástí dobíracího a odhazovacího balíčku. Na kartách Akord a Sólo je navíc uveden jejich celkový počet ve hře.

Instrumenty mohou mít jednorázový a trvalý efekt.

Jednorázový efekt je označen 1x a lze zahrát pouze jednou. Po využití efektu je karta Instrumentu odhozena na odhazovací balíček. Pokud ji hráč v budoucnu znovu získá a bude stále mít daného Člena, může efekt Instrumentu znovu využít.

Trvalý efekt je označen symbolem @. Karta Instrument je položena lícem nahoru vedle odhalené karty Člen. Dokud je Instrument přiřazen ke svému Členovi, lze jeho efekt využít v každém kole.

Popis efektů karet Instrument

Doporučené rozložení hry na stole

Ukázka vítězného tahu

Tipy do hry

Až budete Hitovku umět dobře hrát,můžete ji zkusit s následujícími změnami:

© 2024 MIDU Games. V případě dotazů ke hře napište na info@midu-games.com.